Η εταιρία μας ασχολείται με την κατασκευή λαβάρων, τριών μεγεθών, μικρού ,μεσαίου, μεγάλου σε πολύ οικονομικές τιμές!